نصب کارت خوان‌های هوشمند در نانوائی‌های الیگودرز

نصب کارت خوان‌های هوشمند در نانوائی‌های الیگودرز
کارت خوان‌های هوشمند در نانوائی‌های الیگودرز نصب شد.
منبع خبر : iribnews.ir