۴۷۶ هزار و ۹۴۷ بسته سفارش خرید کتاب از ناشران تحویل پست شد

۴۷۶ هزار و ۹۴۷ بسته سفارش خرید کتاب از ناشران تحویل پست شد
مدیرکل اداره پست استان تهران گفت: تا ساعت ۴ عصر شنبه 31 اردیبهشت، آخرین روز نمایشگاه حضوری ۴۷۶ هزار و ۹۴۷ بسته سفارش خرید کتاب از ناشران تحویل پست شد.
منبع خبر : iribnews.ir