فضا‌های اجتماعی پذیرای زائران اربعین در مرز‌ها

فضا‌های اجتماعی پذیرای زائران اربعین در مرز‌ها
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۵ گفت: به دلیل ازدحام جمعیت، در تمام فضا‌های اجتماعی در مرزها، پذیرای زائران اربعین هستیم.
منبع خبر : iribnews.ir