چند خبر کوتاه از مناطق و شهرستانهای استان

چند خبر کوتاه از مناطق و شهرستانهای استان
بیننده چند خبر کوته باشید از شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد.
منبع خبر : iribnews.ir