لغو سفر وزیر ورزش به لرستان

سفر وزیر ورزش و جوانان به لرستان لغو شد.
منبع خبر : iribnews.ir