علت درد در سمت چپ بدن

علت درد در سمت چپ بدن
درد در سمت چپ بدن در برخی موارد خودبه‌خود برطرف می‌شود و در دیگر مواقع ممکن است نیاز به اقدام فوری پزشکی باشد.
منبع خبر : iribnews.ir