این‌جا آخر خط نیست

این‌جا آخر خط نیست
کارآفرینان عهد بسته بودند که اگر روزی دستشان به دهانشان رسید، دست افتادگان را بگیرند؛ آنها به سراغ معتادان متجاهر رفتند.
منبع خبر : iribnews.ir