غار و معدن نمکی استانی که گلوله نمک است!

غار و معدن نمکی استانی که گلوله نمک است!
استان گلوله نمک و شهری که غار و معدن نمکی در آن قرار دارد، کجاست؟
منبع خبر : iribnews.ir