قلع و قمع ۳۳۳ بنای غیر مجاز در خراسان شمالی

قلع و قمع ۳۳۳ بنای غیر مجاز در خراسان شمالی
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در راستای اجرای ماده ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری ۳۳۳ مورد بنا به مساحت ۵۲ هزار متر مربع سال گذشته قلع و قمع شد.
منبع خبر : iribnews.ir