۷۶ درصد مردم دز اول واکسن را دریافت کرده اند

۷۶ درصد مردم دز اول واکسن را دریافت کرده اند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تاکنون ۷۶ درصد مردم یک دز واکسن را دریافت کرده اند، گفت: ۴۰ درصد مردم هم هر دو دز واکسن را دریافت کرده اند و روند واکسیناسیون، به سرعت در حال پیشروی است.
منبع خبر : iribnews.ir