خط حزب‌الله با عنوان «پیشگامان ایران قوی» منتشر شد

خط حزب‌الله با عنوان «پیشگامان ایران قوی» منتشر شد
شماره‌ سیصد و پانزدهم هفته‌نامه‌ خط حزب‌الله با عنوان «پیشگامان ایران قوی» منتشر شد.
منبع خبر : mehrnews.com