سه روز از قرنطینه گذشت

سه روز از قرنطینه گذشت
محدودیت‌های کرونایی و اجرایی شدن آن‌ها در موج چهارم کرونا بعد از سه روز هنوز با، اما و اگر همراه هست.
منبع خبر : iribnews.ir