یک روز با مردم در مجتمع قضایی عدالت

یک روز با مردم در مجتمع قضایی عدالت
امروز با رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به مجتمع قضایی عدالت رفتیم.
منبع خبر : iribnews.ir