۴ بیمارستان تا پایان سال در آذربایجان غربی افتتاح می‌شود

۴ بیمارستان تا پایان سال در آذربایجان غربی افتتاح می‌شود
استاندار آذربایجان غربی گفت: ۴ بیمارستان تا پایان سال در استان افتتاح می‌شود.
منبع خبر : yjc.news